Солариуми
Лампи
Аксесоари
Козметика
Лизинг
Клиенти
За контакти
Макс Фитнес
Max Beauty & Spa

Лизингополучател:
Различни фирми - клиенти на СОЛАРБГ ; (всички ЕТ и юридически лица с пазарно присъствие от поне 6 месеца).
Цел: 
Финансиране закупуването на специализирано оборудване от СОЛАРБГ; ПроЛийз (България) финансира до 80% от цената със ДДС.
Първоначална вноска:
20% от стойността на оборудването с ДДС (минимум 30% за употребявано)
Първоначална вноска:
20% от стойността на оборудването с ДДС (минимум 30% за употребявано)
Цени:
  1. Лихвен процент в Евро, между 10.00% и 15.00% върху остатъка от финансирането, съобразно размера на лизинговата сделка, срока на лизинга, и профила на фирмата-лизингоискател.
  2. Лизингова такса (еднократна такса) - до 2.00% върху стойността за лизинг, платима при подписване на договора за лизинг.
Обезпечения:
  1. Вписване на Договора за лизинг в Централния Регистър на Особените Залози.
  2. Застраховка на лизинговото оборудване в полза на ПроЛийз (България) при следните условия:
Сделки до 20 000 лева
30 лева на година
Сделки над 20 000 лева
0.15 % от цената на година
  3. Запис на Заповед за сумата на главницата плюс всички начислени лихви за периода, издадена от Лизингополучателя.
Процедури:
 Лизингоискателят следва да попълни стандартен формуляр "Искане за Отпускане на лизинг", както и да се съгласи с установените от ПроЛийз (България) процедури за оценка на риска и сключване на договор за лизинг.

Вид оборудване
Годишен лихвен процент
Лизингова такса
Ново
от 10.00% до 15.00%
От 1.5% до 2.00%
Употребявано
от 12.00% до 15.00%
2.00%
Повече информация за условията по лизинговото плащане можете да откриете на адреса на ProLease Bulgaria